நாவல் கொரோனா வைரஸ் (SARS-Cov-2) ஆன்டிஜென் ரேபிட் டெஸ்ட் சாதனம் (நாசி ஸ்வாப்)