நாவல் கொரோனா வைரஸ் (SARS-Cov-2) நடுநிலையாக்கும் ஆன்டிபாடி ரேபிட் டெஸ்ட் சாதனம்